Đà Nẵng thông báo tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội

Thứ ba, 17/11/2020 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16-11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, sở vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp thuộc diện gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chủ trương tại Công văn số 7250 của UBND TP Đà Nẵng, trong đó “Thống nhất chủ trương tiếp nhận đơn thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp thuộc diện gia đình người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trên địa bàn TP Đà Nẵng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Quyết định 4533/QĐ-UBND ngày 18-8-2017 của UBND TP Đà Nẵng và không đứng tên quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn”.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn kể từ ngày 4-11-2020 như sau: Đối tượng ưu tiên do UBND TP Đà Nẵng quy định là hộ có người có công với cách mạng được quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Điều kiện để được thuê nhà ở xã hội gồm hộ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định 4533/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng; Quyết định số 198/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng và Công văn số 7250/UBND-SXD của UBND TP Đà Nẵng, trong đó:

Người thuê phải có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại TP Đà Nẵng đủ 7 năm trở lên tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ. Người thuê không được đứng tên quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trường hợp có nhà ở nhưng đã bán thì chỉ xem xét khi đủ thời gian là 5 năm kể từ khi bán nhà.

Ngoài các đối tượng ưu tiên và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và 2, hiện nay TP Đà Nẵng chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận và trả kết quả tại tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng ở ô số 26-27, tầng 1, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng sẽ giải quyết trong thời gian 60 ngày kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Nguồn: Sài Gòn giải phóng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)