Khánh Hòa: Khẩn trương hoàn thiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn

Thứ ba, 06/10/2020 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, hạn cuối đến ngày 10-10 phải báo cáo, tham mưu UBND tỉnh việc phê duyệt đồ án này.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ động, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, dự kiến trước một số tiêu chí khung lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và triển khai vận hành nhà máy xử lý rác thải. Các tiêu chí về năng lực, công nghệ, nhu cầu sử dụng đất, đảm bảo vệ sinh môi trường… để có thể hoàn thiện bộ tiêu chí, tham mưu UBND tỉnh đối với từng vị trí kêu gọi đầu tư dự án nhà máy xử lý rác ngay sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 được phê duyệt.

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)