Quảng Trị: Thúc đẩy giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Thứ năm, 27/08/2020 15:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 26/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan về tình hình thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu tỉnh Quảng Trị

Báo cáo từ sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn kế hoạch năm 2020 giao cho các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 1.390.183 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 24/8/2020, lũy kế vốn giải ngân các dự án ODA kế hoạch năm 2020 đạt 347.467 triệu đồng, đạt tỷ lệ 25% vốn kế hoạch năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình UBND tỉnh đề xuất phương án điều chỉnh vốn. Theo đó, kiến nghị thực hiện điều chỉnh nội bộ vốn nước ngoài kế hoạch trung hạn cho các dự án ODA trên địa bàn. Đồng thời báo cáo các bộ ngành liên quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh vốn năm 2020 của tỉnh Quảng Trị.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang kế hoạch năm 2020, tổng vốn thực hiện của các dự án ODA là 117.322 triệu đồng. Kết quả giải ngân vốn đến 24/8/2020 là 92.153 triệu đồng, đạt 79% tổng vốn được phép kéo dài.

Vướng mắc hiện nay của các dự án cơ bản là do các ngành thẩm định chậm, một số dự án gặp vướng mắc do thay đổi cơ chế giải ngân; phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng... gây mất nhiều thời gian dẫn đến việc giải ngân vốn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 các dự án ODA trên địa bàn tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển nội bộ vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh vốn ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch 2020 của các dự án ODA trên địa bàn tỉnh cho các bộ ngành Trung ương và địa phương khác có nhu cầu. Điều chỉnh danh mục giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước các dự án ODA trên địa bàn. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh để rà soát đối chiếu và thống nhất số liệu giải ngân các dự án ODA trên hệ thống báo cáo giải ngân của Kho bạc nhà nước, thực hiện hạch toán ghi thu ghi chi theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến một lần nữa nhấn mạnh việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong nhiều cuộc họp đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải giải ngân 100% vốn theo kế hoạch. Trên tinh thần đó, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện giải ngân 100% nguồn vốn đã được bố trí.

Phó Chủ tịch UBND Lê Đức Tiến đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện các dự án có tiến độ giải ngân thấp báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tách các nguồn vốn đầu tư để có giải pháp thực hiện thuận lợi hơn.

Đối với những dự án vướng mắc nguồn kinh phí bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh để cân đối bố trí vốn thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo giải ngân nguồn vốn đạt tỷ lệ cao nhất vào cuối năm.

Nguồn: Quangtri.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)