Hà Nội: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC

Thứ hai, 24/08/2020 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/8, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 65-SXD (TTr) về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Để tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, thống kê những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng sai phép, không phép, xây dựng lấn chiếm đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng; xem xét, kiến nghị các biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân. 

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng (công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng,...), công tác quản lý trật tự xây dựng; thiết lập trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng để ngăn chặn, phát hiện, kiểm tra, kiểm soát và xử lý dứt điểm các vi phạm, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đó, về nội dung, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành của Sở theo các quy định hiện hành của pháp luật, các kế hoạch của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố.

Tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê, tổng hợp những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng sai phép, không phép, xây dựng lấn chiếm đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng trên địa bàn Thành phố; Báo cáo, đề xuất UBND Thành phố biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)