Thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 21/08/2020 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 20-8, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì họp trực tuyến Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Trước bối cảnh và tình hình phát triển mới, một số nội dung của quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay cũng như xu hướng hội nhập của toàn cầu. Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Quảng Ngãi cần lập quy hoạch tỉnh nhằm định hướng phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn sau năm 2020 phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH mới của đất nước, làm cơ sở cho quản lý và đầu tư phát triển địa phương.

Hội đồng thẩm định đã nghe đại diện đơn vị tư vấn lập quy hoạch trình bày một số nội dung chính về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Theo đó, về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch trong giai đoạn này phải phù hợp với Chiến lược, phương hướng phát triển KT-XH cả nước; nội lực của tỉnh và khả năng huy động các nguồn lực để đưa Quảng Ngãi lên vị trí cao về phát triển KT-XH trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hội đồng thẩm định

Phát triển KT-XH nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế; phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng,… Khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tận dụng hiện quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển KT-XH nhanh và bền vững; là cơ sở để xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển tỉnh Quảng Ngãi, đưa Khu kinh tế Dung Quất trở thành một trong những cảng có quy mô lớn ở khu vực miền Trung, xây dựng Lý Sơn thành đảo du lịch, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh,…; đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, hướng tới phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn tỉnh trong dài hạn.

Lãnh đạo các địa phương của tỉnh tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi

Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định đã có nhiều ý kiến góp ý quan trọng đối với nhiệm vụ lập quy hoạch. 100% thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có tiếp thu chỉnh sửa, nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đề nghị đề nghị tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia, tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cảm ơn Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng thẩm định,… đã tâm đắc nghiên cứu góp ý cho nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi rất sâu sắc, khoa học, chất lượng, đây là cơ sở quan trọng để tỉnh hoạch định chiến lược phát triển liên quan trong giai đoạn tới. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch theo góp ý Hội đồng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)