Đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP Hồ Chí Minh”

Thứ sáu, 21/08/2020 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoàn chỉnh dự thảo Đề án “Hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM”; trong đó nội dung đề án cần được nghiên cứu tổng thể trên tất cả các lĩnh vực ngoài việc triển khai, cụ thể hóa ý tưởng phương án quy hoạch đạt giải từ cuộc thi tuyển quốc tế.

Đề án này sau khi hoàn chỉnh sẽ được lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Đại học Quốc gia TP, Trường Đại học Fulbright Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng sớm nghiên cứu tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị TP phía Đông song hành với Chương trình phát triển đô thị TPHCM đến năm 2025. Việc thực hiện các nội dung này phải đồng bộ với việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM và lập đề án đánh giá đô thị để được công nhận TP phía Đông là đô thị loại 1.

TP sẽ ban hành Quy định tạm thời về quản lý đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng cho Khu này.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)