Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000

Thứ sáu, 21/08/2020 14:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND Tp Hà Nội ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Theo Quyết định, vị trí phân khu đô thị GN(A) thuộc địa giới hành chính các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Giới hạn: Phía Bắc và Đông Bắc giáp sông Hoàng Giang và Phân khu đô thị GN. Phía Tây Nam giáp phân khu đô thị sông Hồng.

Phía Tây Bắc giáp phân khu đô thị N8. Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch nối Quốc lộ 3 với cầu Tứ Liên và Phân khu đô thị N9. Với quy mô diện tích nghiên cứu khoảng  613,84 ha. Quy mô dân số đến năm 2030 và tối đa đến năm 2050 là 50.790 người

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hình thành Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, các khu chức năng đô thị gắn với tuyến đường sắt đô thị số 4 theo hình thức TOD. Góp phần giảm tải dân số trong khu vực nội đô lịch sử. Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư có liên quan

Xác định vị trí, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị; xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; xác định các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới và chuyên đổi chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các Quy hoạch ngành, chuyên ngành liên quan; tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam và Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành về quy hoạch xây dựng; đảm bảo khớp nối đồng bộ với các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt tại khu vực chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng.

Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu chức năng, các không gian đặc trưng và câu trúc đô thị tại khu vực lập quy hoạch phân khu, đảm bảo phát ưiển ổn định, bền vững. Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Đề xuất quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư; là cơ sở để các cấp chính quyền địa phương quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, đất đai theo quy hoạch được duyệt.

Tính chất và chức năng của phân khu đô thị: Là trung tâm văn hóa kết nối trục không gian văn hóa Cổ Loa - Hồ Tây, bảo tồn, cải tạo và nâng cấp các làng mạc hiện hữu, đảm bảo đặc trưng không gian xanh. Bảo tồn các di sản và giá trị văn hóa truyền thống. 

Là trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, nơi tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế; trưng bày hàng hóa, giao lưu ký kết hợp đồng thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo, xúc tiến thương mại đầu tư, quảng bá du lịch và các hoạt động dịch vụ khác... phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Là khu vực phát triển đô thị xung quanh điểm các ga đường sắt đô thị theo mô hình TOD để khai thác lợi thế của các tuyến giao thông công cộng phục vụ cho hoạt động triển lãm nói riêng và hoạt động của cộng đồng dân cư nói chung...
UBND Thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm về các số liệu, tính chuẩn xác tại các bản vẽ trong hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000; Cập nhật các nội dung quy hoạch phân khu vào đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, khu vực Bắc Sông Hồng đang nghiên cứu. 

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tố chức kiểm tra và xác nhận bản vẽ Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án Quy hoạch phân khu theo đúng quy định, phù hợp với nội dung tại Quyết định này; lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định. 

Giao UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai đồ án điều chỉnh được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.../.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)