Quảng Ngãi: Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 26/05/2020 14:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh vừa có văn bản công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư  theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tại Công văn này để thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

Về đơn giá nhân công xây dựng, phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng, danh mục nhóm nhân công xây dựng, công tác xây dựng và hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng theo Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 6 Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Toàn tỉnh chia làm 04 khu vực: Khu vực 1: TP.Quảng Ngãi, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh; Khu vực 2: Thị xã Đức Phổ, các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (trừ 6 xã mới); Khu vực 3: 6 xã mới thuộc huyện Trà Bồng (trước đây là huyện Tây Trà) và Khu vực 4: Huyện Lý Sơn.

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực tại Bảng 1 Phụ lục kèm theo Công văn này.

Về đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, phương pháp xác định đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, danh mục nhóm nhân công tư xây dựng, công việc thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng theo  Phụ lục số 1, Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Toàn tỉnh chia làm 2 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng, gồm Vùng III: Thành phố  Quảng Ngãi, các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh; Vùng IV: Thị xã Đức Phổ, các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Lý Sơn.

Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng tại Bảng 2 Phụ lục kèm theo Công văn này.

Thời điểm áp dụng kể từ ngày 15/02/2020. Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Công văn này thay thế đơn giá nhân công xây dựng tạm thời đã công bố tại Công văn số 555/UBND-CNXD ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh.

Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá gói thầu xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm ban hành Công văn này và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa đóng thầu thì Người quyết định đầu tư phải tổ chức cập nhật đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Công văn này để xác định chi phí đầu tư xây dựng tại các bước tiếp theo.

Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm ban hành Công văn này thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)