Ngành Xây dựng thực hiện Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích năm 2020

Thứ năm, 07/05/2020 11:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/4, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 41/KH-SXD về thực hiện Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích năm 2020.

Kế hoạch nhằm hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác An toàn lao động - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cho cán bộ quản lý và người sử dụng lao động tại các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2020. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra về công tác An toàn lao động - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Tổ chức các buổi kiểm tra các đơn vị về công tác An toàn lao động - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, qua đó, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tai nạn thương tích.

Để triển khai kế hoạch, Sở Xây dựng phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố về công tác An toàn lao động - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, qua đó, chấn chỉnh năng cao hiệu quả công tác phòng chống tai nạn thương tích. Sở sẽ tổ chức tuyên truyền 01 đợt trong 02 ngày, thời gian dự kiến trong Quý II, III/2020. Nội dung kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thông qua việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ tại các công trình đang triển khai thi công; Kiểm tra thực tế tại các công trình về biện pháp thi công, biện pháp đảm đảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ.

 Đồng thời, tổ chức kiểm tra các công trình và các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo An toàn lao động - Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Dự kiến, Sở sẽ tổ chức kiểm tra 75 công trình và các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)