Thanh Hoá: Hỗ trợ 573 hộ gia đình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lũ

Thứ tư, 06/05/2020 13:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 5/5, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lũ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tham gia Hợp phần 1- dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tại trợ thực hiện năm 2020 và 2021 tại các huyện ven biển tỉnh Thanh Hoá.

Được biết, trong đợt này sẽ có 573 hộ được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà. Trong đó, huyện Nga Sơn có 324 hộ, Hoằng Hoá 185 hộ và huyện Hậu Lộc có 64 hộ. Năm 2020 có 500 hộ được hỗ trợ, năm 2021 (đợt 1) có 73 hộ được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ là 1.700 USD/hộ đối với hỗ trợ từ nguồn vốn ODA của dự án và theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định 4810/QĐ-UBND, ngày 15/11/2019 và Quyết định số 514/QĐ-UBND, ngày 11/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Quyết định số 1523 của UBND tỉnh Thanh Hoá cũng nêu rõ việc giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện, như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ dự án thành phần) chỉ đạo Ban quản lý dự án GCF tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lập hồ sơ xây dựng nhà; đồng thời, thực hiện việc giám sát, giải ngân, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự án bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn đối ứng từ nhân sách Nhà nước để kịp thời hỗ trợ cho các hộ gia đình. UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá phối hợp với Ban quản lý dự án GCF tỉnh trong công tác lập hồ sơ tham gia dự án và giải ngân vốn ODA hỗ trợ cho các hộ gia đình…

Được biết, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển của Liên hiệp quốc, bao gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1 – Hỗ trợ xây dựng nhà phòng, chống chịu bão, lụt cho các hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hợp phần 2 – trồng rừng ngập mặn; hợp phần 3 – Quản lý thông tin rủi ro thiên tai. Dự án sẽ triển khai trong 4 năm (từ năm 2018-2021), với tổng kinh phí ODA không hoàn lại là 3,507 triệu USD, tương ứng khoảng 77,65 tỷ đồng.

 

Ngôi nhà phòng chống lụt bão của gia đình bà Mai Thị Khiết ở xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn
được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của GCF năm 2019

Theo Văn kiện dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, tổng kinh phí ODA phân bổ cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Hợp phần 1 là 2,38 triệu USD (hỗ trợ khoảng 1.403 căn nhà cho người nghèo; định mức hỗ trợ 1.700 USD/căn).

Trước đấy, năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho 340 hộ gia đình là hộ nghèo xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt thuộc 4 huyện ven biển (Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia), với tổng kinh phí là 17,72 tỷ đồng, trong đó dự án GCF đã hỗ trợ là 13,2 tỷ, ngân sách tỉnh đối ứng là 4,51 tỷ đồng.

Năm 2019, đợt 1 đã hỗ trợ 230 hộ xây dựng nhà ở tại các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa (huyện Nga Sơn 140 hộ, huyện Hoằng Hóa 60 hộ, Hậu Lộc 28 hộ và Tĩnh Gia 2 hộ). Đợt 2 năm 2019 dự án đã tiếp tục hỗ trợ cho 212 hộ tại 3 huyện ven biển (Nga Sơn 125 hộ, huyện Hoằng Hóa 62 hộ, huyện Hậu Lộc 25 hộ)

Từ những kết quả đã đạt được sau gần 3 năm thực hiện và kế hoạch dự kiến của Dự án GCF trong những năm tiếp theo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án GCF tỉnh Thanh Hóa Lê Công Cường nhận định: "Đây là một dự án thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ nhằm góp phần thúc đẩy, cải thiện đời sống nhân dân, tăng khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ ổn định cuộc sống và điều kiện an toàn cho các hộ dân tại những vùng thường xuyên bị thiên tai vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá. Cùng với đó, dự án còn có sức lan tỏa giá trị tốt đẹp đến toàn xã hội".

Nguồn: baodansinh.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)