Huyện Phú Xuyên: Tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng

Thứ ba, 05/05/2020 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/4, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 766/UBND-QLTTXD về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện.  

Theo đó, UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn. Khi phát hiện vi phạm phải tổ chức lực lượng ngăn chặn và áp dụng các biện pháp xử lý đối với phương tiện, nhân công thực hiện hành vi vi phạm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định. Có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND huyện đầy đủ, chính xác tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn theo định kỳ qua Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị phân công cán bộ phụ trách địa bàn đôn đốc, kiểm tra, rà soát báo cáo của UBND các xã, thị trấn làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ công chức các xã, thị trấn hàng tháng. Hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã thị trấn thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan huyện và UBND các xã, thị trấn, kiểm tra các công trình sau khi có giấy phép xây dựng, các công trình sử dụng vốn ngân sách, tiếp nhận hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng vượt thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn gửi để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đổi với tập thể, cá nhân nếu buông lỏng hoặc có thái độ bao che, tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)