Quận Hai Bà Trưng kiểm tra công tác an toàn lao động - vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Thứ ba, 05/05/2020 14:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/4, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về Kiểm tra công tác quản lý chất lượng và bảo trì, an toàn lao động - vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, đối tượng kiểm tra: Ban quản lý dự án quận, các chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan. Phạm vi kiểm tra, gồm: Các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc thẩm quyền của UBND quận Hai Bà Trưng; Công trình có nguồn vốn khác triển khai trên địa bàn quận.

Về nội dung, kiểm tra trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Ban Quản lý dự án quận, các chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015; Kiểm tra trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng của các nhà thầu thực hiện theo quy định từ Điều 14 đến Điều 20 của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015.

Kiểm tra công tác an toàn lao động - vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng theo các quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, của Chính phủ, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, của Chính phủ và Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND, ngày 9/10/2015.

Kiểm tra công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trình xây dựng của chủ đầu tư và các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thông qua việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng tại các công trình đang triển khai thực hiện theo danh mục kiểm tra.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)