Đồng ý chủ trương đầu tư khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

Thứ sáu, 27/07/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/7, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tổng diện tích khoảng 960 ha. Trong đó diện tích khu công nghiệp là 500 ha, diện tích khu đô thị - dịch vụ là 200 ha và diện tích sân golf là 260 ha do Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải Đài Loan làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang với diện tích 500 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư trong quá trình lập và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung theo ý kiến của Bộ, ngành liên quan.

Theo Website Chính phủ
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)