Về thủ tục cấp "sổ đỏ" đối với các gia đình có nguồn gốc nhà ở cấp 4

Thứ tư, 18/04/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có nguồn gốc nhà ở cấp 4 do cơ quan tự quản nay đã giải thể.
Cuối tháng 3-2007, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội vừa có hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có nguồn gốc nhà ở cấp 4 do cơ quan tự quản nay đã giải thể không còn đầu mối quản lý hoặc đã để các hộ tự quản được Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội bàn giao cho các quận, huyện để cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền.
Theo đó, điều kiện để được xét cấp giấy chứng nhận: Phải có hồ sơ kê khai đăng ký nhà ở đất ở theo hướng dẫn ngày 27-10-2004 của Sở TN-MT-NĐ Hà Nội; Sử dụng nhà đất ở ổn định, không có tranh chấp khiếu kiện; Phù hợp với quy hoạch đất ở hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - hoặc quy định xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt... Người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phải có HKTT tại Hà Nội hoặc có đủ các điều kiện về hộ khẩu quy định tại quyết định 212, 213, 214 ngày 9-12-2005 của UBND thành phố.

Các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận: Phần diện tích nằm trong khu vực bảo vệ của các công trình hạ tầng... Phần diện tích lấn chiếm lòng đường, nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp nhà, đất có một phần diện tích không được cấp giấy chứng nhận thì trên giấy chứng nhận phải thể hiện sơ đồ vị trí và ghi chú phần diện tích không cấp giấy chứng nhận.

Hướng dẫn quy định rõ về thu tiền nhà, tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận. Cụ thể, không thu tiền nhà đối với trường hợp nhà cấp 4 mà cơ quan tự quản trước đây không có hợp đồng thuê nhà và người được sử dụng nhà đã phá dỡ, xây lại; nhà cấp 4 được hình thành trước ngày 15-10-1993 đã có chứng từ nộp tiền hóa giá, thanh lý hoặc quyết định phân phối trước ngày 5-7-1994. Trường hợp chưa phá dỡ, xây lại thì đơn giá thu tiền là 435.000 đ/m2< /SUP > áp dụng nhà cấp 4, hạng 1 theo Quyết định số 28 ngày 26-1-1995 của UBND thành phố về việc ban hành giá chuẩn nhà ở xây dựng mới tại Hà Nội và tỷ lệ chất lượng còn lại là 30%.

Cách tính như sau: 435.000 đồng/m2 nhà cấp 4, hạng 1 x 30% tỷ lệ chất lượng còn lại x S diện tích nhà cấp 4 do cơ quan phân phối = A tổng số tiền nhà phải nộp; Số tiền nhà phải nộp A được tính trừ theo năm công tác của các thành viên trong gia đình theo hộ khẩu tại nhà đề nghị cấp giấy chứng nhận. Mỗi năm là 100.000 đồng, nếu là lực lượng vũ trang được tính 180.000 đồng/năm;

Trường hợp số tiền được miễn giảm cao hơn số tiền nhà phải nộp thì chỉ được miễn giảm tối đa bằng số tiền nhà phải nộp.

Trường hợp số tiền được miễn giảm thấp hơn số tiền nhà phải nộp thì người xin cấp giấy chứng nhận phải nộp số tiền chênh lệch còn lại vào ngân sách Nhà nước và được giảm 10% số tiền phải nộp nếu trả tiền một lần.

Về thu tiền sử dụng đất, thu 40% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở quy định tại Quyết định số 23 ngày 18-2-2005 của UBND thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và 100% tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo giá đất ở của UBND thành phố Hà Nội áp dụng tại thời điểm 31-12-2004.

Việc miễn giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Quyết định 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu trả tiền một lần thì được giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp nhà ở do các cơ quan tự quản được hình thành trước 15-10-1993 mà nhà đó đã được hóa giá, thanh lý hoặc do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, cải tạo, cơi nới đã được cơ quan, tổ chức quyết định phân phối cho các hộ gia đình, cá nhân này trước ngày Nghị định 61/CP ngày 5-7-1994 có hiệu lực thi hành mà có đủ hồ sơ chứng từ, chứng minh cụ thể việc thanh lý, hóa giá hoặc có quyết định phân phối nhà gắn liền với đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất và tiền nhà trong phần diện tích đã được thanh lý, hóa giá.

Hướng dẫn nêu rõ việc thu lệ phí trước bạ nhà và đất được tính bằng 1% số tiền phải nộp vào ngân sách... Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện báo cáo về Sở TN-MT-NĐ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Báo Hà Nội mới
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)