Hà Nội: áp dụng quy định xử lý vi phạm trong quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thứ hai, 19/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kể từ ngày 19/12/2005, Quy định về xử lý vi phạm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản XDCB từ vốn ngân sách VNS thành phố do UBND TP. Hà Nội vừa ban hành theo Quyết định 216/2005/QĐ-UB ngày 9/12/2005 sẽ có hiệu lực thi hành
Quy định này được ban hành nhằm bảo đảm kế hoạch đầu tư hàng năm về XDCB đạt hiệu quả cao, phù hợp mục đích, định hướng phát triển: nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư. Đồng thời quy định việc xử lý vi phạm của các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư trong quyết toán đầu tư từ VNS thành phố, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã để xảy ra hoặc trực tiếp gây ra vi phạm...
Quy định này được áp dụng cho mọi dự án, công trình XDCB từ nguồn vốn ngân sách thành phố hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng hoặc phải tạm dừng cho phép quyết toán.
Nguồn: Bản tin Kinh tế Việt Nam&Thế giới, ngày 14/12/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)