Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 04/07/2024 17:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với các nội dung kiến nghị liên quan tới Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn như sau:

- Tại điểm b khoản 3 Điều 43 của dự thảo Luật quy định về việc UBND cấp tỉnh quyết định việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, thẩm quyền điều chỉnh cục bộ được phân cấp, phân quyền xuống cơ quan cấp dưới thực hiện. Đối với các đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh, Cử tri kiến nghị trình Quốc hội bổ sung quy định về phân cấp phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại điểm a khoản 3 Điều 43 như sau: “Cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại Điều 28 của Luật này phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, quyết định về việc phân cấp cho cấp dưới phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch”.

- Tại khoản 2 Điều 42 dự thảo Luật quy định: “Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chỉnh sửa khu vực lập quy hoạch; đảm bảo không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch”. Cử tri cho rằng, khi triển khai đối với một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, việc điều chỉnh cục bộ là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi dự án được triển khai xong bước giải phóng mặt bằng và được giao đất, cho thuê đất, ranh giới dự án ổn định thì việc điều chỉnh cục bộ không ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét quy định bỏ bước tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan khi thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng (tại điểm a khoản 2 Điều 43 về trình tự điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn) để rút ngắn các thủ tục, tạo điều kiện cho các dự án triển khai nhanh chóng.

- Cử tri phản ánh, hiện nay công tác triển khai cắm mốc quy hoạch trên địa bàn đều chưa được thực hiện do khó khăn về nguồn vốn. Cử tri kiến nghị trình Quốc hội nghiên cứu, bổ sung quy định chi phí cắm mốc vào chi phí lập quy hoạch để ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt có thể triển khai ngay công tác cắm mốc. Đồng thời, quy định cụ thể tổng thời gian cắm mốc từ khi ban hành kế hoạch cắm mốc đến khi hoàn thành cắm mốc để thực hiện.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Các kiến nghị trên của cử tri thành phố Hải Phòng chủ yếu liên quan đến Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện; Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị, đề xuất của cử tri thành phố Hải Phòng để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật trong quá trình xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV - tháng 11/2024).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3860/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)