Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 09/10/2023 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị trình Quốc hội Luật sắp tới được thông qua sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 8 năm thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định của Luật này với các Luật khác có liên quan để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, cử tri đề nghị không quy định bắt buộc các giao dịch bất động sản không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản như tại khoản 1 Điều 57 dự thảo Luật, mà chỉ quy định khuyến khích; xác định các giao dịch thông qua sàn chỉ nên áp dụng bắt buộc đối với các đối tượng hành nghề kinh doanh bất động sản chứ không nên áp dụng cho đối tượng người dân mua nhà thông thường”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4504/BXD-QLN trả lời như sau:

1. Về bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được rà soát về phạm vi điều chỉnh, đối chiếu với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và các luật có liên quan, bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn về phạm vi điều chỉnh, đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và chỉnh lý theo hướng: quy định rõ tại Điều 1 dự thảo Luật về phạm vi điều chỉnh gồm kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản; bổ sung quy định về các trường hợp không áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản, bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật. Chỉnh lý khoản 1 Điều 3 dự thảo Luật, quy định rõ về kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản và dự án bất động sản.

2. Về bất động sản thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản

Theo Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Chính phủ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, việc quy định các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản được đề xuất trên các cơ sở sau:

- Thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng…; đồng thời để đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam.

- Tăng cường kiểm soát, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người dân trong giao dịch bất động sản nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền tự do trong hoạt động, phương thức giao dịch bất động sản của người dân.

- Nhà nước có công cụ quản lý thông tin về thị trường bất động sản, từ đó đưa ra các chính sách nhằm điều tiết kịp thời thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định. 

- Quy định giao dịch qua sàn không gia tăng chi phí bất hợp lý cho chủ đầu tư hay làm tăng giá bán.

- Qua nghiên cứu nhiều nước, giao dịch bất động sản được thực hiện thông qua sàn bất động sản hoặc các đại lý, tổ chức môi giới.

- Các giao dịch bất động sản hình thành tương lai có nhiều đặc thù, dễ rủi ro cho  khách hàng. Do vậy, cần thiết đưa vào giao dịch qua sàn để đảm bảo công khai, minh bạch, quản lý, giúp ngăn chặn các hành vi lừa đảo trong giao dịch bất động sản.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật tại kỳ họp thứ 5, Cơ quan chủ trì soạn thảo đang phối hợp với các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành để nghiên cứu, dự kiến chỉnh lý một số nội dung trong dự thảo Luật liên quan về sàn giao dịch bất động sản trước khi báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Trong đó, các quy định về: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản, các giao dịch bất động sản thông qua Sàn giao dịch bất động sản; thành lập Sàn giao dịch bất động sản; điều kiện đối với người quản lý, điều hành Sàn giao dịch bất động sản; đăng ký hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản; nội dung hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch bất động sản sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để chỉnh lý, quy định phù hợp nhằm hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, cung cấp dịch vụ của các sàn giao dịch bất động sản; đáp ứng nhu cầu thiết thực, thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân như định hướng trong Nghị quyết số 18-NQ/TW.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4504/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)