Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 10/10/2023 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển với nội dung kiến nghị: Tại Điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: “Dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư”. Cử tri kiến nghị: Quy định này chưa phù hợp với đặc thù của từng địa phương, từng đô thị hay nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội, do nhiều địa phương thuộc miền núi, trung du, khu vực có mức độ phát triển kinh tế - xã hội chưa cao, người dân chưa có nhu cầu mua và sử dụng nhà chung cư, nhà ở xã hội. Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4555/BXD-QLN trả lời như sau:

(1) Tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (nội dung này đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) quy định: chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách “Được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư”.

Tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: “Được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư”.

Như vậy, quy định về ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội nêu trên của pháp luật hiện hành được thực hiện đối với cả loại nhà ở thấp tầng và nhà ở cao tầng. Do vậy, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể để quyết định.

(2) Hiện nay, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp 5 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đã sửa đổi quy định nêu trên theo hướng chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất ở hoặc 20% tổng diện tích sàn nhà ở của khối nhà ở để đầu tư, kinh doanh công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại (không phải là nhà ở). Trường hợp được thông qua thì quy định nêu trên của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4555/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)