Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 06/03/2023 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quan tâm chỉ đạo và tập trung đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết cho lực lượng cán bộ, công chức và công nhân lao động tại các đô thị (nhất là tại các đô thị lớn) về chỗ ở”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 791/BXD-QLN  trả lời như sau:

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự tham gia tích cực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của các địa phương, các doanh nghiệp, đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội được ban hành và đi vào cuộc sống, tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, đảm bảo hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội (cụ thể như: các dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án, cho vay ưu đãi lãi suất thấp...).

Với các chính sách ưu đãi nêu trên, việc phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, trong đó có nhà ở cho cán bộ, công chức, công nhân lao động tại đô thị đã đạt được một số kết quả quan trọng, cho đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, với tổng diện tích hơn 7.950.000 m2. Đang tiếp tục triển khai 418 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư), với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn, với tổng diện tích khoảng 22.565.000 m2, giúp cho hàng trăm nghìn người thu nhập thấp là cán bộ, công chức, công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn.

Mặc dù việc phát triển nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả quan trọng, tuy nhiên việc triển khai chưa đạt mục tiêu đề ra, thiếu nguồn cung dẫn đến việc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhà ở xã hội của một bộ phận đối tượng thu nhập thấp, người lao động. Do vậy, việc quan tâm chỉ đạo và tập trung đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết cho lực lượng cán bộ, công chức và công nhân lao động tại các đô thị (nhất là tại các đô thị lớn) như kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ là hết sức cần thiết.

Do vậy, để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nêu trên, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở 2014 để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Theo đó, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, sửa đổi, giải quyết cơ bản các tồn tại, hạn chế về việc dành quỹ đất, lựa chọn chủ đầu tư, thẩm định giá, chính sách ưu đãi…trong việc phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, trong khi chờ sửa đổi Luật Nhà ở theo kế hoạch, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 10/TTr-BXD ngày 29/01/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị báo cáo Quốc hội về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng dự thảo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Hiện nay, Đề án đã được hoàn thiện (sau khi tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ), báo cáo Thủ tướng tại văn bản số 435/BXD-QLN ngày 10/02/2023. Tại Đề án Bộ Xây dựng đã đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện chính sách, bố trí nguồn vốn, tăng thêm các ưu đãi, phát triển nhà ở cho thuê để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đạt mục tiêu đề ra.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 791/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)