Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng được chuyển đến kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 01/03/2023 15:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng được chuyển đến kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về nhà ở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng cơ chế chính sách cụ thể về việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà  ở công nhân tại các khu công nghiệp”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 729/BXD-QLN trả lời như sau:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự tham gia tích cực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của các địa phương, các doanh nghiệp, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội được ban hành và đi vào cuộc sống, tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, đảm bảo hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội (cụ thể như: các dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án, cho vay ưu đãi lãi suất thấp...).

Với các chính sách ưu đãi nêu trên, việc phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân đã đạt được một số kết quả quan trọng, cho đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, với tổng diện tích hơn 7.950.000 m2. Đang tiếp tục triển khai 418 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư), với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn, với tổng diện tích khoảng 22.565.000 m2, giúp cho hàng trăm nghìn người thu nhập thấp, công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn.

Mặc dù việc phát triển nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả quan trọng như nêu trên, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, nguồn vốn ưu đãi, lợi nhuận... chưa hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội. Những nội dung này cũng đã được Thủ tướng chỉ ra tại Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp ngày 01/8/2022. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Đề án và có Tờ trình số 34/TTr-BXD ngày 17/10/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tại Đề án Bộ Xây dựng đã đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện chính sách, bố trí nguồn vốn, tăng thêm các ưu đãi, phát triển nhà ở cho thuê để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đạt mục tiêu đề ra. Hiện nay, Đề án đã gửi lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ và Bộ Xây dựng đang tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ thông qua trong thời gian tới.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang được giao chủ trì, nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi thông thoáng và có chính sách riêng đối với nhà lưu trú để công nhân, người lao động thuê trong thời gian làm việc tại khu công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trước mắt trong khi chờ sửa đổi Luật Nhà ở theo kế hoạch, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối vơi chính sách nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 10/TTr-BXD ngày 29/01/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 729/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)