Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 28/02/2023 15:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: "Kiến nghị tham mưu, sửa đổi, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo hướng phân cấp hoặc ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải kiểm tra, nghiệm thu của cơ quan quản lý chuyên ngành với: (1) công trình giao thông đi qua cả khu vực đô thị và ngoài đô thị; (2) công trình giao thông trong đô thị mà Người quyết định đầu tư là Giám đốc Sở Giao thông vận tải".

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 709/BXD-GĐ trả lời như sau:

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; …

Đường bộ trong đô thị gồm phần đường xe chạy và vỉa hè hai bên đường, đồng thời có gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến (bố trí ngầm dưới lòng đường, vỉa hè và trên vỉa hè) như: Cống thu gom thoát nước mưa, cống thu gom thoát nước thải, tuyến ống cấp nước, tuyến cáp cấp điện, chiếu sáng dọc đường, mạng lưới cáp kỹ thuật (cáp thông tin liên lạc, cáp truyền hình, internet,…), cây xanh,… và được xây dựng để đảm bảo phù hợp với cốt cao độ của từng khu vực trong đô thị.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 và quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (trong đó bao gồm công trình đường bộ trong đô thị).

Để đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị, tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Chính phủ đã quy định về trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị) như cử tri thành phố Hải Phòng đã nêu. Đối với các công trình giao thông còn lại, việc kiểm tra công tác nghiệm thu thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và Sở giao thông vận tải theo phân cấp.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 709/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)