Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi Quốc hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 05/01/2023 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 41/BXD-KTXD ngày 05 tháng 01 năm 2022 xin trả lời như sau:

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (trên cơ sở Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Hiện nay, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5316/BXD-GĐ ngày 22/11/2022 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 41/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)