Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về quy định tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ

Thứ ba, 04/10/2022 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với ội dung kiến nghị : “Đề nghị Bộ Xây dựng quy định tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ tại mục 5.12a (mới) Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế chỉ áp dụng cho các công trình phòng trọ xây dựng mới, đi đôi với khuyến khích các chủ nhà trọ hiện hữu áp dụng để từng bước nâng cao chất lượng phòng trọ cho thuê".

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri để chỉ đạo Ban soạn thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu thiết kế là Viện Kiến trúc quốc gia tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo TCVN đảm bảo phù hợp thực tiễn.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4455/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)