Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị bổ sung phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có) vào Bảng 3 về Biệt thự tại mục 5.12 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ

Thứ tư, 21/09/2022 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị:“Đề nghị bổ sung phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có) vào Bảng 3 về Biệt thự tại mục 5.12 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế đối với các không gian trong nhà biệt thự như “phòng giặt là, kho, phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có)" thì không cần thiết quy định diện tích sử dụng tối thiểu".

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4263/BXD-KHCN xin trả lời như sau:

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri để chỉ đạo Ban soạn thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu thiết kế là Viện Kiến trúc quốc gia để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo TCVN đảm bảo phù hợp thực tiễn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4263/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)