Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11

Thứ tư, 16/06/2021 11:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu có giải pháp góp phần kéo giảm giá nhà để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp, công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang, công nhân lao động và các gia đình trẻ, người nhập cư nhằm đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở lâu dài và phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch và lành mạnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng  đã có công văn 2220/BXD-QLN trả lời cử tri như sau:

Cùng với việc thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về nhà ở đã ngày càng được hoàn thiện để phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước. Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, hiện nay tại khu vực đô thị vẫn còn có rất nhiều hộ gia đình, cá nhân thuộc diện có thu nhập thấp hoặc trung bình, nhất là các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người lao động đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp đang còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở.

Để thúc đẩy việc chăm lo chính sách về nhà ở cho người dân đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, trong đó giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100/2015/NQ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội để trình Chính phủ xem xét, ban hành; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã tập trung nghiên cứu thực hiện triển khai các nội dung nêu trên, cụ thể như sau:

1. Về chính sách phát triển nhà ở xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua như: quy định về việc bố trí quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội; về điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; về quy trình, thủ tục xét duyệt, mua bán nhà ở xã hội… nhằm đồng bộ hệ thống pháp luật và tạo sự thông thoáng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội để cho thuê, góp phần tạo nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận người dân khu vực đô thị có thu nhập còn thấp.

2. Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp (căn hộ chung cư có quy mô dưới 70m2, giá bán không vượt quá 20 triệu đồng/m2), trong đó tập trung vào một số ưu đãi: về đất đai (được giảm tiền sử dụng đất, được chậm nộp tiền sử dụng đất); về thuế (giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp); về quy hoạch, bố trí quỹ đất; thủ tục đầu tư xây dựng; cơ chế huy động vốn… và gửi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Tư pháp thì các chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở thương mại giá thấp chưa được quy định trong Luật Đất đai (miễn, giảm tiền sử dụng đất), Luật Nhà ở (lựa chọn chủ đầu tư), Luật Thuế (miễn, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp)…Nghị quyết của chính phủ không phải là hình thức văn bản quy phạm pháp luật sẽ khiến các địa phương gặp khó khăn khi thực hiện nếu được Chính phủ ban hành.

Do vậy, căn cứ theo quy định pháp luật và ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 theo hướng: Giao Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở có giá phù hợp với đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình để sửa đổi, bổ sung đồng bộ vào Luật Nhà ở 2014, Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2220/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)