Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Thứ ba, 02/03/2021 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chí về quy mô dân số đối với đô thị loại I và loại II cho phù hợp với đặc thù của các đô thị miền núi (ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13)”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn 663/BXD-PTĐT trả lời như sau:

Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị đã có quy định phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có tính chất đặc thù như: đô thị loại III, loại IV, loại V ở miền núi, vùng cao, có đường biên giới quốc gia; đô thị là trung tâm du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo; đô thị ở hải đảo. Tuy nhiên, quy định chưa bao phủ hết các trường hợp đặc thù trên cả nước.

Thực hiện chỉ đạo Công văn số 10777/VPCP-QHĐP ngày 24/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp 51, Bộ Xây dựng đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. Do đó, Bộ Xây dựng ghi nhận các ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và sẽ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 663/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)