Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Thứ sáu, 26/02/2021 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó có kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre với nội dung: “Kiến nghị Chính phủ xem xét, cho bổ sung vào Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm nước thô Cái Bè”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 621/BXD-HTKT ngày 26/02/2021 có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 01/12/2020 của Văn phòng Chính phủ,   Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Long An tổ chức Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có các nội dung liên quan đến đề xuất dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tại Tờ trình số 64/TTr-BXD ngày 31/12/2020. Nội dung điều chỉnh cục bộ sau khi được phê duyệt là căn cứ để triển khai các bước tiếp theo của dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 621/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)