Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Thứ sáu, 26/02/2021 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 12 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Về thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giá vật liệu biến động như hiện nay, với mức vay 25 triệu đồng, nếu các hộ không đối ứng thêm nguồn vốn sẽ khó thi công căn nhà đảm bảo “3 cứng” theo quy định. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tăng mức cho vay ưu đãi để địa phương thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo triển khai xây dựng căn nhà đảm bảo “3 cứng” theo quy định”.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có công văn 613/BXD-QLN ngày 26/02/2021 trả lời như sau:

Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định này có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở; lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm; thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay. Bên cạnh mức cho vay ưu đãi nêu trên thì còn có sự tham gia đóng góp của gia đình, dòng họ và cộng đồng để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg cũng quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương chủ động cân đối, bố trí một phần ngân sách cũng như kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tham gia để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, nêu cao tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Chương trình hỗ trợ này được thực hiện đến hết năm 2020.

Ngày 16/12/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 6007/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Báo cáo công tác triển khai thực hiện chương trình từ khi bắt đầu đến thời điểm ngày 31/12/2020, đồng thời thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn (trừ các hộ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số) cũng như đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ để chuẩn bị cho việc lập đề án, xây dựng cơ chế chính sách cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng nâng mức cho vay và có hỗ trợ trực tiếp một phần từ ngân sách trung ương để tăng tính hấp dẫn, khả thi cho các chương trình, giúp các hộ nghèo có chỗ ở an toàn, ổn định, nhất là đối với các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 613/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)