Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 04/01/2021 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan có cơ chế quản lý phù hợp, cấp phép xây dựng, sửa chữa đối với các công trình nhà ở của các hộ dân nằm trong quy hoạch hành lang thoát lũ sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống của nhân dân”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Hiện nay, việc các công trình xây dựng khu vực ngoài đê sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy …. được điều chỉnh bởi pháp luật về xây dựng và pháp luật về đê điều và các pháp luật khác. Đặc biệt là các công trình nằm trong quy hoạch hành lang thoát lũ của các sông trên địa bàn thành phố Hà Nội thì việc xây dựng mới, sửa chữa cải tạo gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý.

Ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, việc cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, nhà ở riêng lẻ ngoài bãi sông phải đảm bảo quy hoạch chi tiết xây dựng và phòng chống lũ lụt.

Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

“- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành lập các đồ án quy hoạch ngành phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy hoạch trong các đồ án quy hoạch và quy định quản lý liên quan đã ban hành phù hợp với Quy hoạch quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt.

- Tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy hoạch xây dựng các khu dân cư nông thôn, quy chế quản lý Quy hoạch kiến trúc, … phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy định của pháp luật và hoàn thành theo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ động tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan để làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi có yêu cầu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến cụ thể đối với thành phố Hà Nội về các vấn đề nói trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 02/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)