Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 04/01/2021 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị có văn bản hướng dẫn việc quản lý hoạt động san ủi, đào đắp đất, cải tạo mặt bằng của cá nhân, hộ gia đình vì hiện nay Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa có quy định cụ thể về hoạt động san ủi, đào đắp đất, cải tạo mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sản xuất”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-HĐXD ngày 04/01/2021 trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Các hoạt động san ủi, đào đắp đất, cải tạo mặt bằng xây dựng để phục vụ thi công xây dựng công trình là hoạt động xây dựng và thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Hoạt động san ủi, đào đắp đất, cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 01/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)