Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 22/12/2020 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020 với nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri phản ánh tình trạng quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An chậm triển khai hơn 10 năm nay gây lãng phí rất lớn về tài nguyên đất. Đề nghị các bộ, ngành có liên quan quan tâm tháo gỡ nhanh các khó nhăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của dự án”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 6130/BXD-QHKT trả lời như sau:

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) được thành lập theo Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 27/01/1995 của Chính phủ là một trong hai Đại học Quốc gia của Việt Nam được Đảng và Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 ĐHQG TP.HCM đã được phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-TTg ngày 17/6/2003 và được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 21/3/2014 của Thủ Tướng Chính phủ. Theo đó, ĐHQG TP.HCM có quy mô diện tích là 643,7ha, trong đó: 121,7ha thuộc quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và 522 ha thuộc thị xã Dĩ An (nay là thành phố), tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của ĐHQG TP.HCM, đến nay, ĐHQG TP.HCM đã phê duyệt 13 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tỷ lệ phủ kín đạt khoảng 90% diện tích đất; ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu đô thị ĐHQG TP.HCM tại Quyết định số 500/QĐ-ĐHQG ngày 28/5/2015; 14/17 dự án thành phần đã và đang được thực hiện đầu tư xây dựng; 03 dự án thành phần còn lại đang chuẩn bị đầu tư; tổng diện tích sàn xây dựng đã hoàn thành đạt khoảng 33%, diện tích giao thông chính đã hoàn thành khoảng 65% so với quy hoạch được duyệt; các công trình hạ tầng kỹ thuật trong nội bộ một số trường thành viên đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn tới chậm tiến độ theo kế hoạch đầu tư xây dựng chung của toàn khu ĐHQG TP.HCM.

Để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng ĐHQG TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại các văn bản số 5035/VPCP-CN ngày 10/6/2019 và 8429/VPCP-CN ngày 19/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về giải pháp thực hiện đầu tư xây dựng ĐHQG TP.HCM. Hiện nay, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức lập Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000, Bộ Xây dựng đang thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và tổ chức xây dựng khu tái định cư tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ĐHQG TP.HCM và các Bộ, ngành liên quan để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thực hiện đầu tư xây dựng ĐHQG TP.HCM, đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến độ đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6130/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)