Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc đề nghị Chính phủ đầu tư xây dựng thêm khu dân cư, các cụm, tuyến dân cư để giải quyết đất ở cho các hộ cư trú trong khu vực sạt lở...

Thứ sáu, 07/06/2013 11:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1076/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang với nội dung kiến nghị:1. “Đề nghị đầu tư xây dựng thêm các khu dân cư bán trả chậm cho người dân sống trong vùng sạt lở, người dân nghèo và người có thu nhập thấp”.2. “Đề nghị Chính phủ chủ trương đầu tư xây dựng cụm, tuyến thêm cho An Giang để cho bà con ổn định cuộc sống, vỡ hiện nay một số xó trong tỉnh cũn cú nhu cầu như huyện An Phú (Khánh An, Đa Phước) cũn rất nhiều bà con sống cập ven sụng, số ở ghe, đồng bào dân tộc Chăm và hộ nghèo không có đất, đặc biệt hàng năm số hộ từ Cam Pu Chia về sinh sống tại các xó này ngày càng đụng”.3. “Đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng các cụm, tuyến dân cư để nhân dân nghèo có nơi ở ổn định cuộc sống, vỡ hiện nay đa số nhân dân nghèo không có nền nhà để ở”.4. “Đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư cho hộ nghèo”. 

Do các kiến nghị trên có nội dung tương tự nhau là đề nghị Chính phủ đầu tư xây dựng thêm khu dân cư, các cụm, tuyến dân cư để giải quyết đất ở cho các hộ cư trú trong khu vực sạt lở, hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp hiện có khó khăn về đất ở, Bộ Xây dựng xin được trả lời chung như sau:

1. An Giang là một trong 8 tỉnh/thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho số hộ dân trong khu vực ngập lũ và khu vực sạt lở trên địa bàn.

Để thực hiện Chương trình, Tỉnh được phân bổ tổng vốn đầu tư cho cả 2 giai đoạn là 2.384 tỷ đồng, gồm:

- Vốn đầu tư của giai đoạn 1 là 1.310 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách trung ương: 430 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 600 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 280 tỷ đồng).

- Vốn đầu tư của giai đoạn 2 là 1.074 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách trung ương: 383 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương: 68 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 398 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 225 tỷ đồng).

Với số vốn đã phân bổ nói trên đã đảm bảo đủ để Tỉnh hoàn thành các mục tiêu chủ yếu là đầu tư tôn nền các cụm, tuyến dân cư; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư, xây dựng nhà ở và bố trí các hộ dân thuộc đối tượng đã được phê duyệt vào ở.

Theo báo cáo của Tỉnh, trong giai đoạn 1 của Chương trình, Tỉnh đó hoàn thành đầu tư xây dựng 202 cụm, tuyến dân cư và đó bố trí trên 30.000 hộ dân thuộc đối tượng của Chương trình vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.

Trong giai đoạn 2 của Chương trình, căn cứ kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tỉnh đầu tư xây dựng 42 cụm, tuyến dân cư để bố trí cho trờn 11.000 hộ dân thuộc khu vực sạt lở nguy hiểm và số hộ dân trong khu vực ngập lũ vào ở. Đến nay, Tỉnh đó hoàn thành công tác tôn nền các cụm, tuyến dân cư, hiện đang tiến hành xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, xây dựng nhà ở và đã bố trí được trên 6.000 hộ dân vào ở. Dự kiến Tỉnh sẽ hoàn thành giai đoạn 2 của Chương trình vào cuối năm 2013.

Tổng hợp chung, trong cả 2 giai đoạn, tỉnh An Giang đầu tư xây dựng 244 cụm, tuyến dân cư để bố trí cho trên 41.000 hộ dân thuộc khu vực ngập lũ và khu vực sạt lở trên địa bàn Tỉnh vào ở.

2. Ngoài số hộ dân cư trú tại khu vực ngập lũ và khu vực sạt lở đã được phê duyệt để bố trí vào ở trong các cụm, tuyến dân cư thì trên thực tế, hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang cũng như tại một số tỉnh khác trong Vùng đã phát sinh nhiều khu vực sạt lở mới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, do đó cần phải di dời những hộ dân tại các khu vực này đến nơi an toàn. Ngoài ra, nhiều người dân trên địa bàn Tỉnh, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp hiện cũn có khó khăn về đất ở. Việc cử tri của Tỉnh đề nghị Chính phủ đầu tư xây dựng thêm các cụm, tuyến dân cư hoặc các khu dân cư để giải quyết đất ở cho các đối tượng này là chính đáng. Thời gian vừa qua, tỉnh An Giang cũng như một số địa phương trong Vùng đã có đề nghị Chính phủ cho phép đầu tư bổ sung các cụm, tuyến dân cư để bố trí các hộ dân trong khu vực sạt lở mới phát sinh vào ở. Tuy nhiên, do hiện nay việc triển khai xây dựng các cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2 của Chương trình tại các địa phương vẫn chưa hoàn thành, trong khi khối lượng công việc chưa thực hiện còn nhiều, do đó trước mắt, các địa phương cần tập trung để hoàn thành Chương trình vào cuối năm 2013 để bố trí các hộ dân đã được phê duyệt vào ở.

Theo báo cáo của Tỉnh, trong qúa trình thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình, do thực hiện tốt các biện pháp giảm giá thành nên mặc dù Tỉnh đã đầu tư tôn nền các cụm, tuyến dân cư đảm bảo đủ diện tích để bố trí số hộ dân đã được phê duyệt vào ở, nhưng số vốn đã phân bổ cho Tỉnh vẫn chưa sử dụng hết. Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng số vốn chưa sử dụng hết nói trên để đầu tư mở rộng các cụm, tuyến dân cư nhằm giải quyết chỗ ở cho các hộ dân trong khu vực sạt lở nguy hiểm. Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận theo đề nghị của UBND Tỉnh An Giang. Ngày 04/6/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 780/TTg-KTN chấp thuận cho Tỉnh được sử dụng số vốn chưa sử dụng hết nói trên để đầu tư tôn nền mở rộng các cụm, tuyến dân cư đã có sẵn để bố trí các hộ dân trong khu vực sạt lở nguy hiểm trên địa bàn Tỉnh vào ở.

3. Ngoài Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư, gần đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đất ở cho các hộ dân thuộc vùng thiên tai (bao gồm cả các hộ thuộc khu vực sạt lở), hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, gồm các chính sách sau:

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015.

- Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Như vậy, đối với những người dân thuộc vùng sạt lở, người nghèo, người có thu nhập thấp thuộc đối tượng của các chính sách trên đề nghị Tỉnh triển khai hỗ trợ theo quy định của các chính sách để họ có đất ở. Đối với những người nghèo, người có thu nhập thấp nhưng không thuộc đối tượng của các chính sách trên thì đề nghị Tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương giải quyết đất ở cho các đối tượng này theo quy định của Luật đất đai, tạo điều kiện để họ có đất xây dựng nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1076/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)