Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị có quy định cụ thể để địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ “sửa chữa nhà” cho các đối tượng theo Quyết định 167

Thứ sáu, 07/06/2013 11:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1074/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về việc“Đề nghị có quy định cụ thể để địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ “sửa chữa nhà” cho các đối tượng theo Quyết định 167, giao nguồn này cho cấp xã quản lý, sử dụng. Vì hiện nay có đổi tượng nhà hư hỏng, cần sửa mà không cần xây mới".

Ngày 12/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm mục đích hỗ trợ các hộ nghèo để có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững. Theo đó, chính sách quy định hỗ trợ nhà ở cho những hộ nghèo chưa có nhà ở, hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ (nhà ở không đảm bảo an toàn, không chống được tác động của thời tiết, khí hậu cần phải xây dựng mới).

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều hộ nghèo có những căn nhà chỉ cần sửa chữa, nâng cấp thì vẫn có thể sử dụng được mà không cần xây mới, đúng như ý kiến của cử tri đã nêu.

Để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, xây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015. Theo nội dung Dự thảo chính sách đã trình, Bộ Xây dựng đề xuất hình thức hỗ trợ nhà ở gồm: xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có nếu như căn nhà cũ có các bộ phận kết cấu còn sử dụng được; tuy nhiên, dù xây dựng mới nhà ở hoặc thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có thì vẫn phải đảm bảo yêu cầu về quy mô và chất lượng quy định: nhà ở có diện tích tối thiểu 24 m2, đảm bảo “3 cứng”: nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng, tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên.

Đối với việc cấp vốn hỗ trợ nhà ở, Dự thảo chính sách cũng đề xuất quy định cụ thể cho các cấp tỉnh, huyện, xã và Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ (bao gồm cả hình thức xây dựng nhà ở mới và sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1074/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)