Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai và cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII

Thứ sáu, 07/06/2013 10:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1073/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai và cử tri tỉnh Thái Nguyên với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, Chương trình 167 hỗ trợ hộ nghèo xoá nhà tạm đã có kết quả tốt, nhân dân phấn khởi, tuy nhiên, đến nay, Chương trình này đã kết thúc, trong khi đó, số hộ cận nghèo và nghèo phát sinh phải ở nhà tạm vẫn còn. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp tục có chương trình hỗ trợ hộ nghèo xoá nhà tạm như Chương trình 167”.“Đề nghị Chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 có khó khăn về nhà ở đã được các địa phương thống kê, báo cáo”. 

Thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay các địa phương trong cả nước đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho trên 520.000 hộ nghèo. Nhờ có nhà ở ổn định, người dân rất phấn khởi, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Mặc dù số lượng hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở rất lớn, nhưng trên thực tế hiện nay, tại các địa phương trên cả nước hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm nên cần có chính sách để tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng này, đúng như ý kiến của cử tri đã nêu.

Để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, xây dựng và đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015 (Tờ trình số 79/TTr-BXD ngày 03/12/2012 của Bộ Xây dựng). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề án, Bộ Xây dưng đã đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ nhà ở là các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015 đang có khó khăn về nhà ở; các hộ nghèo có nhà ở bị sập đổ, hư hỏng nặng do thiên tai gây ra như bão, lũ, sạt lở, sụt lún đất, động đất, hỏa hoạn… Mức hỗ trợ mà Bộ Xây dựng đề xuất gồm ngân sách trung ương hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ (đối với vùng khó khăn là 12 triệu đồng/hộ, đối với vùng đặc biệt khó khăn là 14 triệu đồng/hộ), mức vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 15 triệu đồng/hộ và huy động thêm từ cộng đồng cùng với sự tham gia đóng góp của bản thân hộ gia đình. Với mức hỗ trợ này, các hộ nghèo sẽ xây dựng được căn nhà có chất lượng, đảm bảo “3 cứng” là nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng, tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên. Ngoài ra, các hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở theo các chính sách khác có thời gian sử dụng từ 8 năm trở lên nhưng nay đã bị hư hỏng, dột nát và những hộ thuộc diện được hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt tại khu vực miền Trung cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng với mức hỗ trợ thấp hơn (Ngân sách trung ương hỗ trợ với mức bằng 50% so với những hộ được hỗ trợ lần đầu).

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án và cơ chế chính sách hỗ trợ để xem xét, ban hành. Các địa phương cần chuẩn bị, sẵn sàng triển khai thực hiện khi chính sách được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1073/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)