Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định về việc đề nghị Nhà nước có quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các gia đình chính sách người có công

Thứ sáu, 07/06/2013 10:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1071/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định về việc đề nghị Nhà nước có quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các gia đình chính sách người có công khi nhà ở của họ xuống cấp hư hỏng hoặc do thiên tai, hỏa hoạn…

Qua quá trình theo dõi về tình hình nhà ở của người có công với cách mạng trong phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng nhận thấy tình trạng nhà ở của một số người có công với cách mạng đã bị hư hỏng, xuống cấp chưa đảm bảo điều kiện sống ổn định. Do đó, ngay từ năm 2012 Bộ Xây dựng đã khẩn trương nghiên cứu chính sách để hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trong đó đã quy định cụ thể về đối tượng, mức hỗ trợ trong việc xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo nhà ở bị xuống cấp, hư hỏng nhằm nâng cao chất lượng sống cho người có công với cách mạng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ đối với khoảng 71.000 hộ trong năm 2013 và tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1071/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)