Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 07/06/2013 10:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1064/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về việc “Bộ Xây dựng xem xét và sớm sửa đổi quy định “Định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch” được ban hành theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BXD ngày 14/5/2004 của Bộ Xây dựng. Hiện nay một số quy định này có nhiều điểm không phù hợp như thiếu định mức sửa chữa nhỏ và đảm bảo cấp nước an toàn tại nhà máy; kiểm soát chất lượng nước; vận chuyển và xử lý chất thải....”. Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Sau thời gian dài thực hiện Quyết định số 14/2004/QĐ-BXD, qua kiểm tra và rà soát việc thực hiện, Bộ Xây dựng nhận thấy, Định mức công tác sản xuất nước sạch quy định tại Quyết định này không còn phù họp với một số công nghệ và quy trình sản xuất nước sạch hiện nay, nên một số định mức như phản ánh của cử tri tỉnh Tây Ninh (về định mức sửa chữa nhỏ và đảm bảo cấp nước an toàn tại nhà máy; kiểm soát chất lượng nước; vận chuyển và xử lý chất thải...) hoặc chưa có quy định hoặc đã có nhưng chưa phù hợp.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có việc công bố, hướng dẫn lập và quản lý định mức dự toán các công tác dịch vụ đô thị, ngày 21/02/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 192/QĐ-BXD ban hành Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế-kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2013 của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng đang tiến hành điều tra, khảo sát, rà soát, sửa đổi hệ thống Định mức sản xuất nước sạch đã có; đồng thời xây dựng mới định mức công tác truyền dẫn nước sạch nhằm khắc phục và bổ sung những hạn chế của hệ thống định mức quy định trong Quyết định số 14/2004/QĐ-BXD. Bộ Xây dựng dự kiến sẽ ban hành định mức mới về sản xuất và truyền dẫn nước sạch trong quý IV năm 2013.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1064/BXD-KTXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)