Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc “Ban hành quy định quản lý nhà nước về xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP)”

Thứ sáu, 07/06/2013 10:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1063/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc “Ban hành quy định quản lý nhà nước về xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP)” như sau:

Đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) đang được đẩy mạnh triển khai thực hiện ở nước ta. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư nhằm tạo bước đột phá, đẩy nhanh chương trình thí điểm đầu tư theo hình thức này.

Về các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư PPP hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; ngoài ra liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP còn có Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), và hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện, một số nội dung trong các văn bản nêu trên chưa thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, chưa tạo động lực thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia.

Để PPP đi vào thực tiễn, Chính phủ đang triển khai chỉ đạo các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, trong đó sẽ quy định rõ các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về xây dựng đối với các dự án PPP, như tập trung hướng dẫn cụ thể về nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, nội dung hợp đồng dự án PPP trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Các quy định khác có liên quan đến quản lý nhà nước về xây dựng đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) được thực hiện theo Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1063/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)