Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng

Thứ năm, 25/04/2013 10:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 704/BXD-TTrtrả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng đồng tình và thống nhất cao với ý kiến của cử tri tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng và có một số ý kiến như sau:

Hằng năm, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đều có văn bản chỉ đạo, định hướng công tác thanh tra, kiểm tra trong các ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong lĩnh vực xây dựng, Chính phủ đặc biệt chú trọng việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của Bộ, đồng thời định hướng trọng tâm công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng cho các địa phương, tập trung thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nhà ở, khu đô thị mới và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Năm 2012, thực hiện Kế hoạch thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 989/QĐ-BXD ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai 34 cuộc thanh tra. Năm 2013, theo Kế hoạch thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-BXD ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thực hiện 49 cuộc thanh tra. Tính đến ngày 11/4/2013, Bộ Xây dựng đã triển khai công bố 12 quyết định thanh tra. Các cuộc thanh tra được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc như: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Long An, Bình Dương, Kiên Giang, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Cao Bằng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai và Đắk Lắk.

Trong quá trình thanh tra, các đoàn thanh tra đã phát hiện, yêu cầu đối tượng thanh tra kịp thời khắc phục những sai phạm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, thu hồi những khoản chi vượt định mức, giảm trừ giá trị thanh toán, quyết toán không phù hợp giá trị khối lượng thi công thực tế, xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm. Hoạt động thanh tra đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động xây dựng, phòng ngừa tham nhũng, hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng luôn được Bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để tăng cường công tác thanh tra, Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng theo hướng tăng cường thẩm quyền và xác định rõ phạm vi thanh tra chuyên ngành xây dựng. Đồng thời, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng, theo hướng bổ sung hành vi vi phạm, tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của người có thẩm quyền xử lý vi phạm, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm, tăng cường hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 704/BXD-TTr.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)