Bộ Xây dựng trả lời cử tri tỉnh Bắc Ninh về chính sách nhà ở cho công nhân

Thứ hai, 04/03/2013 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 308/BXD-QLNtrả lời cử tri tỉnh Bắc Ninh về"Đề nghị Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc thực hiện chính sách xây dựng nhà ở, trường học và các công trình phụ trợ cho công nhân tại các khu công nghiệp".

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Cụ thể là Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đấy mạnh phát triến hơn nữa nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo; Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Nghị định phát triển nhà ở xã hội và trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới (tại Tờ trình số 81/TTr-BXD ngày 05/12/2012 để sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách phát triến nhà ở xã hội đã ban hành trước đây, trong đó có cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân theo Quyết định 66/2009/QĐ-TTg).

Về chính sách để xây dựng trường học và các công trình phụ trợ cho công nhân, Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách như Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng cơ chế thí điếm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn". Tiếp theo đó, ngày 30/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, (tại công văn số 5832/VPCP-KGVX ngày 24/8/2011 của Văn phòng Chính phủ) Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Đề án "Đầu tư xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp tập trung" và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 308/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 308 BXD-QLN 28-02-2013.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)