Bộ Xây dựng góp ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau

Thứ ba, 11/06/2024 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2354/BKHĐT-PTHTĐT ngày 29/3/2024, Văn bản số 3569/BKHĐT-PTHTĐT ngày 10/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư ngày 14/3/2024 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3469/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

1. Về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

- Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023, cảng hàng không Cà Mau là cảng hàng không quốc nội, cấp sân bay 4C, thời kỳ 2021-2030 có công suất thiết kế dự kiến 1,0 triệu hành khách/năm, diện tích đất dự kiến 244,43 ha (năm 2030); định hướng đến năm 2050 có công suất thiết kế dự kiến 3,0 triệu hành khách/năm, diện tích đất dự kiến 244,43 ha.

- Theo Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022; Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 16/11/2023, phương án phát triển mạng lưới giao thông cảng hàng không xác định nâng cấp cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1,0 triệu hành khách/năm.

- Cảng hàng không Cà Mau có vị trí sát vùng dân cư phía Đông thành phố Cà Mau (địa bàn các Phường 4, 5 và 7). Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có quy hoạch chung thành phố Cà Mau (hiện đang được tổ chức lập), quy hoạch xây dựng có liên quan của địa phương nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để góp ý về sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan của địa phương.

2. Về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án

- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP lập có các nội dung được trình bày theo quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; phương án thiết kế sơ bộ được thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, dự án có phạm vi, quy mô đầu tư như sau:

+ Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Cà Mau, số 93 Lý Thường Kiệt, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

+ Diện tích sử dụng đất khoảng 144,65 ha (gồm: đất hiện trạng khoảng 42,8 ha; đất xin thêm 101,85 ha).

+ Công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm (đảm bảo khai thác 1 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu).

+ Khu bay: xây dựng mới đường cất hạ cánh CHC 09-27, kích thước 2400mx45m, sân quay 2 đầu, đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 và tương đương, dải hãm phanh 2 đầu đường CHC kích thước 45x90m; xây dựng hệ thống tín hiệu phục vụ công tác bay; xây dựng đường lăn kết nối với sân đỗ máy bay, kích thước 128mx15m; xây dựng sân đỗ máy bay đáp ứng 03 vị trí đỗ máy bay A320/A321 và tương đương, kích thước sân đỗ 182mx112,5m; xây dựng tuyến đường giao thông kết nối sân đỗ máy bay mới về nhà ga hành khách; xây dựng hàng rào an ninh, đường vành đai đồng bộ.

+ Khu hàng không dân dụng: cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu đạt công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm (đảm bảo khai thác 1 triệu hành khách/năm khi có nhu cầu), diện tích nhà ga khoảng 2.668m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4.200m2, cao 02 tầng, chiều cao công trình khoảng 9,5m; tận dụng sân đỗ ô tô hiện hữu, diện tích khoảng 4.760m2, đáp ứng 115 vị trí đỗ ô tô từ 04 đến 30 chỗ; xây dựng nhà xe ngoại trường; xây dựng trạm khẩn nguy cứu hỏa; xây dựng trạm xử lý nước thải, khu tập kết trung chuyển chất thải rắn; xây dựng trạm cấp nước theo nhu cầu sử dụng.

+ Các hạng mục phụ trợ: cải tạo, mở rộng các hạng mục trạm điện, trạm nước,…đảm bảo khai thác theo nhu cầu sử dụng.

+ Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng; thời gian thực hiện khoảng 18 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kiểm tra, rà soát đảm bảo khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực như: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc,… đồng thời kiểm tra, rà soát đảm bảo việc mở rộng cảng hàng không không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, nuôi trông thủy sản, nông nghiệp và hệ thống kênh mương thủy lợi của khu vực.

3. Về cơ sở, phương pháp tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư

3.1. Sơ bộ tổng mức đầu tư được quy định tại Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, đơn vị tư vấn căn cứ các quy định nêu trên để xác định, quản lý sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo đúng quy định.

3.2. Một số nội dung ý kiến về sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án

a) Về cơ cấu các khoản mục chi phí

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng và không bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tại thuyết minh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và UBND tỉnh Cà Mau đang đề xuất để UBND tỉnh Cà Mau báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để tỉnh thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, tái định cư và bàn giao đất sạch cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Do đó, chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, tái định cư sẽ được UBND tỉnh Cà Mau thực hiện và hoàn tất theo quy định của pháp luật về đầu tư công và không tính vào chi phí thực hiện dự án.

b) Về phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư

Theo nội dung thuyết minh tại hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình thẩm định, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án ước tính trên cơ sở phương án thiết kế sơ bộ của dự án và suất vốn đầu tư xây dựng, dữ liệu chi phí của các dự án tương tự đã thực hiện. Về cơ bản, phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư nêu trên phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

c) Về nội dung các khoản mục chi phí

- Đối với chi phí xây dựng, chi phí thiết bị: Các chi phí này đang được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, đơn vị tư vấn xác định trên cơ sở khối lượng từ thiết kế sơ bộ và đơn giá tổng hợp xây dựng công trình; suất chi phí xây dựng quy định tại Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023; dữ liệu chi phí của các dự án tương tự đã thực hiện (dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; dự án xây dựng nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;…). Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị thẩm định không có chi tiết tính toán, xác định đơn giá xây dựng; không có thuyết minh đánh giá sự tương đồng, phù hợp của dữ liệu các công trình, dự án tương tự đang được vận dụng để xác định chi phí. Vì vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để góp ý về sự phù hợp của chi phí xây dựng, thiết bị với quy định.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, đơn vị tư vấn rà soát về quy mô, yêu cầu thiết kế, kỹ thuật, công nghệ thi công, bổ sung cơ sở, chi tiết tính toán xác định đơn giá xây dựng, đồng thời thuyết minh đánh giá sự phù hợp của dữ liệu công trình, dự án tương tự làm cơ sở tính toán xác định chi phí xây dựng, thiết bị của dự án đảm bảo dự trù đúng, đủ chi phí, phù hợp quy định pháp luật quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Đối với chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác: Các chi phí này đang được thuyết minh ước tính bằng 12% tổng chi phí xây dựng và thiết bị. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, đơn vị tư vấn rà soát xác định các chi phí trên theo quy định định mức chi phí đã ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng và các quy định khác có liên quan để đảm bảo xác định tính đúng, tính đủ chi phí.

- Đối với chi phí dự phòng: Sơ bộ tổng mức đầu tư xác định phí dự phòng cho dự phòng khối lượng là 7% và cho dự phòng trượt giá 7%. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, đơn vị tư vấn căn cứ vào thời gian, tiến độ thực hiện dự án rà soát tính toán chi phí dự phòng đảm bảo tính đúng, tính đủ phù hợp quy định, kế hoạch phân bổ vốn và hiệu quả đầu tư của dự án.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP căn cứ quy định, yêu cầu thiết kế, quy mô đầu tư, mục đích đầu tư của dự án và nội dung lưu ý nêu trên để tổ chức, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đảm bảo dự trù đủ kinh phí, hiệu quả đầu tư của dự án, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí và phù hợp quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành.

4. Một số ý kiến khác

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và các cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn nghiên cứu, rà soát và thực hiện theo các ý kiến nêu trên để hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả dự án và quy định pháp luật trước khi trình xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Đối với hồ sơ thiết kế sơ bộ (gồm thuyết minh, bản vẽ,…), tài liệu liên quan đến xác định công trình tương đương, số liệu được sử dụng tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu này.

- Ngoài ra, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nghiên cứu một số nội dung sau:

+ Hiện nay và sắp tới có rất nhiều dự án xây dựng đường cao tốc, quốc lộ, công trình xây dựng khác trong khu vực đang đồng loạt triển khai thi công, đề nghị bổ sung đánh giá về khả năng cung ứng nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án;

+ Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương kiểm tra, rà soát để có giải pháp xử lý vướng mắc đảm bảo việc vận hành, khai thác của mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu vực hiện hữu (đường dân sinh, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc,…);

+ Vị trí xây dựng Cảng hàng không Cà Mau thuộc địa bàn các Phường 4, 5 và 7 thành phố Cà Mau, sát vùng dân cư, do đó đề nghị bổ sung đánh giá về ảnh hưởng tác động của tiếng ồn, khoảng cách ly, ô nhiễm,… đối với khu vực.

+ Việc áp dụng các tiêu chuẩn trong quá trình đầu tư xây dựng công trình cần tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3469/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)