Hướng dẫn điều kiện, thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Waterfront City Development

Thứ ba, 11/06/2024 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3465/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Agape Việt Nam hướng dẫn điều kiện, thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Waterfront City Development.

Theo đó, hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng của công trình/Dự án được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Trên cơ sở các tài liệu, hồ sơ do Công ty TNHH Agape Việt Nam cung cấp kèm theo Văn bản số 519/2024/CV-AGAPE và Văn bản số 589/2024/CV-AGAPE nêu trên, Công ty TNHH Agape Việt Nam chưa thực hiện việc khảo sát địa chất, rà phá bom mìn, chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Vì vậy, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình chưa đủ điều kiện để trình thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3465/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)