Hướng dẫn nội dung địa điểm, vị trí phát triển nhà ở theo dự án tại khoản 4 Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023

Thứ hai, 10/06/2024 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1033/SXD-QLN&PTĐT ngày 22/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị hướng dẫn nội dung địa điểm, vị trí phát triển nhà ở theo dự án tại khoản 4 Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3457/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “Đối với khu vực đô thị, việc phát triển nhà ở chủ yếu được thực hiện theo dự án, có các cơ cấu loại hình, diện tích nhà ở phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đối với các khu vực còn lại thì căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án”.

Tại khoản 3 Điều 29 Luật Nhà ở năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung của chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh trong đó có nội dung quy định tại điểm h khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở năm 2023: “Khu vực dự kiến phát triển nhà ở phân theo đơn vị hành chính cấp huyện”. Đồng thời, tại điểm a khoản 1 Điều 198 Luật nhà ở năm 2023 đã quy định chuyển tiếp: “Tiếp tục thực hiện theo nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt”

Tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định về nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh: “Vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở”.

Như vậy, trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở của dự án theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện việc chuyển tiếp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 198 Luật Nhà ở năm 2023.

Trường hợp không thuộc diện chuyển tiếp thì đề nghị địa phương triển khai thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023, trong đó có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở 2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3457/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)