Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định đối với hồ sơ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Thứ năm, 06/06/2024 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3394/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Theo đó, căn cứ Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì, thẩm định hồ sơ về phát triển hệ thống khu kinh tế, chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đáp ứng điều kiện mở rộng khu kinh tế, phù hợp với hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định pháp luật.

Về hồ sơ dự án: Thành phần hồ sơ Đề án mở rộng Khu kinh tế kèm theo Tờ trình số 2768/TTr-UBND cơ bản đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022. Tuy nhiên hệ thống bản vẽ kèm theo hồ sơ Đề án mở rộng Khu kinh tế cần thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1:10.000 - 1:25.000.

Một số nội dung Đề án mở rộng Khu kinh tế cần nghiên cứu bổ sung, làm rõ, hoàn thiện như sau:

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được mở rộng với diện tích 105.535,2 ha, tuy nhiên Đề án mở rộng Khu kinh tế đề xuất với diện tích 104.269,94 ha. Do đó cần làm rõ lý do sự chênh lệch giảm diện tích (khoảng 1.265 ha bao gồm khu vực 1 và khu vực 2) giữa Đề án mở rộng Khu kinh tế và Quy hoạch tỉnh Nghệ An đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Luận cứ việc đáp ứng các quy định của pháp luật và tính khoa học của ranh giới mở rộng Khu kinh tế về phía mặt nước biển (quy mô khoảng 10.950 ha).

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bổ sung nội dung đáp ứng điều kiện mở rộng Khu kinh tế theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP (làm rõ số liệu báo cáo việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thực hiện quy hoạch chung bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt và tỷ lệ phủ kín đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết).

Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 có tổng diện tích 20.776,47 ha đề nghị xác định trong bản đồ hiện trạng phạm vi ranh giới Khu kinh tế hiện hữu và phạm vi ranh giới đề xuất mở rộng.

Làm rõ các hạn chế và lợi thế so sánh của khu vực mở rộng Khu kinh tế với phạm vi vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; sự tương tác với hành lang kinh tế Đông – Tây thông qua các cửa khẩu khu vực Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Nghiên cứu, bổ sung tính chất, chức năng của Khu kinh tế sau khi mở rộng đảm bảo phù hợp với không gian phát triển lớn hơn khoảng hơn 5 lần Khu kinh tế hiện hữu (theo Đề án đề xuất tính chất khu kinh tế sau  mở rộng giống hoàn toàn với khu kinh tế hiện hữu).

Việc xác định quy mô, diện tích cụ thể cho các chức năng sử dụng đất như: khu đô thị, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái... cần được nghiên cứu trên cơ sở đồ án quy hoạch chung xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3394/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)