Hướng dẫn tổ chức lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp An Hòa thuộc địa bàn thành phố Hồng Ngự

Thứ năm, 06/06/2024 17:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phúc đáp văn bản số 1062/SXD-KTQH.HTKT ngày 24/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc xin ý kiến tổ chức lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp An Hòa, thuộc địa bàn thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Xây dựng đã có công văn 3383/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 1062/SXD-KTQH.HTKT, cụm công nghiệp An Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thành lập tại Quyết định số 117/QĐ-UBND-TL ngày 24/7/2023 với địa điểm tại ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có quy mô diện tích là 43ha; cụm công nghiệp An Hòa đã được định hướng trong Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp (Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ), được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Thạnh (Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồng Ngự) và thuộc khu vực phát triển công nghiệp theo Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự đến năm 2045 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND-HC ngày 06/12/2023.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu, căn cứ quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong, ngoài cụm công nghiệp, làm cơ sở triển khai dự án cụm công nghiệp An Hòa và tuân thủ yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu tại thành phố Hồng Ngự theo định hướng tại Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự đến năm 2045 đã được phê duyệt để làm cơ sở quản lý, hình thành, xác định các dự án đầu tư xây dựng và tổ chức lập quy hoạch chi tiết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3383/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)