Bộ Xây dựng góp ý kiến về bộ đơn giá thanh toán Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT

Thứ tư, 05/06/2024 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3372/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho ý kiến về bộ đơn giá thanh toán Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức Hợp đồng BT.

Theo đó, việc quản lý, thực hiện Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thực hiện theo nội dung tại Hợp đồng BT đã ký kết, phù hợp hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho Hợp đồng BT.

Theo nội dung Văn bản số 1767/UBND-DA, Dự án đầu tư Xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 được phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 02/02/2015, Hợp đồng BT được ký ngày 19/6/2015 thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, Thông tư số 04/2010/TT-BXD, Thông tư số 166/2011/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan. Theo đó, đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1767/UBND-DA thì:

- Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình đã được quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

- Việc xác định bộ đơn giá thanh toán Hợp đồng BT cần phù hợp với nội dung Hợp đồng BT đã ký kết, tuân thủ quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho Dự án, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm ký kết Hợp đồng BT.

- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh căn cứ các nguyên tắc đề cập nêu trên, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền, thực tế triển khai Hợp đồng BT, quy định pháp luật về thanh toán Hợp đồng BT và các quy định có liên quan làm cơ sở xem xét, quyết định giá trị Hợp đồng BT theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3372/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)