Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt đề cương nhiệm vụ để lập Đề án phân loại đô thị, Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, Báo cáo trình độ phát triển hạ tầng đô thị

Thứ tư, 22/05/2024 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2236/BXD-PTĐT ngày 22/5/2024 gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn trình tự lập, thẩm định và phê duyệt đề cương nhiệm vụ để lập Đề án phân loại đô thị, Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, Báo cáo trình độ phát triển hạ tầng đô thị.

Hiện nay, các quy định pháp luật về phân loại đô thị không quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt đề cương nhiệm vụ để lập Đề án phân loại đô thị, Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, Báo cáo trình độ phát triển hạ tầng đô thị. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình nghiên cứu các quy định tại Điều 12, 13 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 để tổ chức xây dựng đề cương nhiệm vụ (nếu cần thiết) đối với việc lập Đề án, Báo cáo nêu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2236/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)