Giải đáp vướng mắc về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ tư, 22/05/2024 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 2215/BXD-HĐXD gửi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang về việc giải đáp vướng mắc về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 22 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định này hoặc các dự án có tính chất đặc thù, riêng biệt, theo nội dung quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để tổ chức quản lý một hoặc một số dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý.”


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2215/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)