Xác định chi phí liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù

Thứ tư, 22/05/2024 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 675/SXD-QLXD ngày 09/05/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong việc xác định chi phí liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2222/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách đặc thù đối với một số dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giao thông (không có dự án trọng điểm Nông nghiệp và PTNT), trong đó có chính sách nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Việc xác định các chi phí có liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo các chính sách đặc thù này đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn gửi UBND các tỉnh tại văn bản số 1338/BXD-KTXD ngày 28/3/2024.

Trong văn bản số 675/SXD-QLXD, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu chưa nêu rõ cơ chế đặc thù của các dự án cũng như các vấn đề vướng mắc cụ thể trong việc xác định chi phí, mua bán và khai thác “đất đắp lề”, “cát lấp”, “đá hộc” liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng nên Bộ Xây dựng không đủ cơ sở để có ý kiến cụ thể.

Căn cứ phương án khai thác, sử dụng, xác định chi phí đối với “đất đắp lề”, “cát lấp”, “đá hộc” của các dự án đã được duyệt (nếu có), các cơ chế đặc thù (nếu có) được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng đối với từng dự án cụ thể và các pháp luật có liên quan, Sở Xây dựng Bạc Liêu hướng dẫn, tổ chức thực hiện cho phù hợp, đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2222/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)