Hướng dẫn nghiệm thu, thanh quyết toán các chi phí khi dừng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án

Thứ tư, 22/05/2024 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 684/KHĐT-TĐ ngày 28/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình để nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến nghiệm thu, thanh quyết toán các chi phí khi dừng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2228/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp, tuân thủ trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA, pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan áp dụng cho dự án.

Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh ký ngày 03/12/2021, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan. Theo đó, trường hợp việc ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật thì cần làm rõ nguyên nhân, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng, không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; việc thanh toán, quyết toán, chấm dứt hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, thực tế triển khai thực hiện hợp đồng và các quy định của Nhà tài trợ (nếu có), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

Lưu ý: Trường hợp các sản phẩm của hợp đồng đã được đơn vị tư vấn hoàn thiện, bàn giao, đã được nghiệm thu theo đúng yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo quản để tận dụng các sản phẩm của hợp đồng trong trường hợp dự án được tiếp tục triển khai, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2228/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)