Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thực hiện quy trình của Ban xử lý tranh chấp

Thứ tư, 22/05/2024 15:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2234/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thực hiện quy trình của Ban xử lý tranh chấp (DAB).

Theo đó, việc quản lý, thực hiện hợp đồng xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Văn bản số 993/BQLĐSĐT-QLDA1, Hợp đồng ký kết giữa các bên áp dụng mẫu Hợp đồng FIDIC, có quy định về quy trình giải quyết tranh chấp thông qua DAB tuy nhiên không có thông tin cụ thể về thời điểm ký kết hợp đồng. Trường hợp hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì:

- Mô hình DAB quy định tại Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP là mô hình giải quyết tranh chấp hợp đồng theo cơ chế tự nguyện do các bên thỏa thuận và cam kết thực hiện trong hợp đồng. Do đó, khi các bên đã đồng ý với quyết định của DAB thì phải có nghĩa vụ thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký; DAB không phải là cơ quan tài phán theo quy định pháp luật (Trọng tài hoặc Tòa án).

- Việc xác định nghĩa vụ, trách nhiệm thanh toán chi phí DAB theo nguyên tắc tại mục (1) văn bản này; trường hợp hợp đồng đã ký quy định mỗi bên có nghĩa vụ thanh toán 50% chi phí DAB và/ hoặc áp dụng quy định tại điểm (c) khoản 1 Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì các bên, bằng chi phí của mình, có nghĩa vụ thanh toán khoản chi phí này theo nội dung đã cam kết, không tính bổ sung thêm chi phí này trừ trường hợp hợp đồng có quy định khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2234/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)